newest-header

Yiḏaki kwesties – Inleiding

De Yolŋu beseffen dat de didgeridoo tegenwoordig overal ter wereld wordt bespeeld in allerlei variaties op verschillende gelegenheden. Sommige zijn hiervan getuige geweest en begrijpen het, anderen vinden het maar een vreemd idee. Onder deze Yolŋu heerst de zorg dat het instrument en zijn afkomst niet voldoende gerespecteerd wordt, zoals wordt geuit in het Garma Yiḏaki Statement van 1999.

Aan de andere kant leeft bij veel didgeridoospelers waar ook ter wereld, de wens om zo respectvol mogelijk te zijn jegens de makers van het instrument. Zij hebben alleen weinig houvast betreffende kennis, anders dan hun intuïtie en stukjes informatie van hen die ooit een bezoek hebben gebracht aan de Yolŋu.

Dit gedeelte van de website is daarom ingericht als informatievoorziening, bestaande uit commentaren en verklaringen uit de eerste hand door Yolŋu. In hun eigen taal zullen ze de meest gestelde vragen beantwoorden en ingaan op de voorkomende geschilpunten betreffende het gebruik van de didgeridoo buiten de traditionele kaders. De weergegeven meningen zijn geenzins representatief voor die van alle Aboriginal mensen, ook niet voor die van alle Yolŋu, maar desalniettemin geven de geïnterviewden een goed beeld van hoe er in de Miwatj en Laynha gebieden over zaken wordt gedacht.