newest-header

Uitspraak gids

Fonetische spelling van het Yolŋu

Deze website bevat woorden uit de eigen taal van de Aboriginals, de Yolŋu, die verschillende geluiden kent die niet gebruikelijk zijn in westerse talen. Om bepaalde termen goed uit te kunnen spreken, is het noodzakelijk om de taal te begrijpen. De noten en de interactieve kaart hieronder kunnen u helpen dit spraakmechanisme te begrijpen – klik op een basisklank (phonemes) om de bijbehorende beweging van de tong te zien en de juiste uitspraak te horen van Waymamba Gaykama, een Yolŋu docent van de Charles Darwin University.

Een andere belangrijke leidraad is dat over het algemeen het accent valt op de eerste lettergrepen van de woorden.

phonemes

 

Noten betreffende de Consonants/Phonemes/Clusters die verschillen ten opzichte van het Engels

ŋ

de staart-n wordt uitgesproken als een zachte ng, als in “singer”

ŋg

zachte ng gevolgd door een harde g, zoals in “stronger”

ng

gescheiden van elkaar uitgesproken n en g, like in “mangrove”

n d l

retroflex tongtechniek – spreek de medeklinker uit met de punt van de tong tegen je verhemelte gedrukt, vlak boven de (bovenste rij) voortanden.

dj tj ny

de y of j niet als in het Engels uitspreken. Nu druk je met de punt van je tong tegen de achterkant van de onderste rij voortanden. Ondertussen duw je de tong zelf tegen je verhemelte. Zeg nu de n, t of d met je tong in deze positie.

rr

een rollende r, normaliter een korte klank, soms een kort aangehouden rol met de tong tegen het verhemelte

glottal stop – het afkappen van het geluid vanuit de keel